Pembukaan Diklat Pembekalan Pegawai Tidak Tetap Pendamping Kebun Raya Daerah


: 01 Februari 2016 - 01 Februari 2016

: 08:00:00 WIB

: PKT Kebun Raya-LIPI

: Pembukaan Diklat Pembekalan Pegawai Tidak Tetap Pendamping Kebun Raya Daerah